szivesenlogosziv

Semmelweis garancia védjegy

Hosszú és eredményes hetet zártunk november utolsó hetében. A SZÍVSN elnyerte a Semmelweis Garancia védjegyet, hiteles és sokoldalú betegszervezetként, Gratulálunk!
A Semmelweis Garancia Védjegy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy.
A Védjegy célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek (különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványai) a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.
szivesenlogosziv

A Védjegy célja

A „Semmelweis Garancia Védjegy” (a továbbiakban: Védjegy) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek (különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványai) a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.
A Védjegy tanúsítja, hogy a Védjegyet elnyerő civil szervezet:
  • mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ
  • vállalja, hogy az adományok, támogatások gyűjtését, felhasználását tisztességesen, a meglévő és lehetséges adományozóit tiszteletben tartva végzi
  • törekszik az átláthatóságra, mind szervezete operatív működésében, mind programjai, adománygyűjtése és adományozásai során
  • vállalja, hogy kijelentései, reklámjai valós tartalommal bírnak, kommunikációjuk valós tényeken alapul
A Védjegy további célja, hogy hozzájáruljon a hazai adományozási kultúrához, az adományok felhasználásának átláthatóságához, a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásához, az adománygyűjtő szervezetek segítéséhez, és az adományozás jogi környezetének fejlesztéséhez.
A Semmelweis Garancia Védjegy önkéntes vállaláson, előre lefektetett eljárásrenden és önkéntes nyilatkoztatáson alapul, hatósági jogkör nem társul hozzá.
A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó civil szervezetek, mind a Védjegy odaítéléséről döntő szervezetek tiszteletben tartják az alábbi alapelveket:
  • a pályázati eljárásban, a védjegyhasználat során érvényesülnie kell a szakszerűség, a függetlenség és a pártatlanság elvének
  • a védjegyhasználat jogát megszerző szervezetek együttműködnek a Védjegy odaítéléséről döntő szervezetekkel, Bizottsággal
  • valamennyi pályázó vállalja, hogy valótlan tények állítása, jogszabályba ütköző magatartás, illetve a jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható
  • a védjegyhasználatra jogosultságot szerzett, és a jogosultságot elveszített szervezetek listája nyilvános